Werkzaamheden – de sloop en boren van de bodemlussen

De start was daar! Van Groningen sloopwerken uit Middelharnis heeft de sloopwerkzaamheden van het deel van de oude busloodsen aan de Amnesty Internationallaan ter hand genomen. Onder toeziend oog van ook een van de grondeigenaren, de heer D. Vermaat, heeft wethouder Schop van de gemeente Hellevoetsluis de officiële start van deze sloop gegeven. Slechts in een klein comité waarbij voldaan is aan de destijds geldende richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Na deze feestelijke start van de sloopwerkzaamheden zijn we in de nacht van 12 op 13 december 2020 opgeschrikt door een brand in een van deze loodsen welke ook op de nominatie van sloop stonden. De brandweer had de brand gelukkig snel onder controle en na een uur kon het sein “brandmeester” worden gegeven. Intussen zijn alle busloodsen welke nodig zijn voor realisatie van het woningbouwplan gesloopt en is het puin afgevoerd. Daarnaast heeft sanering plaatsgevonden van twee locaties die vooraf bekend waren. Helaas is bij het aanleggen van de nieuwe route naar het terrein van de garageboxen en achter toegang garagebedrijf Wüst een nieuwe vervuiling aan het licht gekomen. Deze is inmiddels ook afgevoerd verwijderd en de laatste hand wordt gelegd aan het aanleggen van deze nieuwe route.

Start boren bodemlussen

Aansluitend gaan we van starten met het boren van de bodemlussen ten behoeve van het verwarmen en koelen van de woningen. In Acapella Wonen worden deze werkzaamheden uitgevoerd door Luinstra in opdracht van Klimaatgarant uit Schiedam. Het boren van de bodemlussen neemt circa 6 werkweken in beslag. Aansluitend zullen de graafwerkzaamheden voor het bouwrijp maken en ontgraven van de half-verdiepte parkeerkelder in “de Bariton” plaatsvinden. De bouwputten worden uitgegraven en ook het grout van de bodemlussen worden verwijderd. Na afronding van deze werkzaamheden liggen de bouwputten er en kunnen de werkzaamheden van opbouw gestart worden. Het slaan van de heipalen zal dan gestart gaan worden.